It's too bad that it's not going to work out...

But we wish you all the best in your future endeavours. If you change your mind, you can always check out our other job openings.

Read our Privacy Policy in English below

Privacybeleid

Janssen Pharmaceutica NV is begaan met uw privacy en wil dat u vertrouwd bent met hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en doorgeven. Dit Privacybeleid omschrijft onze praktijken in verband met de informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via de door ons beheerde website of applicatie (hierna de ‘Dienst’ genoemd) waar vandaan u dit Privacybeleid hebt bereikt. Door ons persoonsgegevens te verstrekken of door de Dienst te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacybeleid gelezen en begrepen heeft.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De Dienst is niet gericht op personen jonger dan 18. Wij vragen van deze personen geen persoonsgegevens via de Dienst te verstrekken. Als uw kind persoonsgegevens heeft ingediend en u wilt verzoeken dat dergelijke persoonsgegevens worden verwijderd, neem dan contact met ons op zoals onder ‘Contact met ons opnemen’ wordt uitgelegd.

VERZAMELING VAN INFORMATIE

We kunnen u vragen om persoonsgegevens te versturen zodat u kunt gebruikmaken van bepaalde functionaliteiten (zoals de nieuwsbrief, tips/suggesties, of de verwerking van uw bestelling) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals wedstrijden of andere promotionele acties). U zult worden geïnformeerd welke gegevens vereist zijn en welke optioneel zijn.

Wij kunnen de gegevens die u hebt verstrekt combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, zowel on- als offline, inclusief bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis. We kunnen ze ook combineren met informatie die wij over u krijgen van andere Johnson & Johnson filialen. 

Als u ons persoonsgegevens over een andere persoon verstrekt, verklaart u dat u daar de toelating voor heeft en dat u ons toelaat om die informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

GEVOELIGE INFORMATIE

Behalve als wij het specifiek vereisen of verzoeken, vragen wij u ons geen gevoelige persoonsgegevens te verstrekken of aan ons bekend te maken (bijv. nationale identificatienummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke mening, religie of filosofische overtuiging, gezondheid of medische aandoeningen, seksueel gedrag of seksuele geaardheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond, of biometrische of genetische gegevens) op of via de Dienst of op andere wijze. 

AUTOMATISCHE VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij en onze dienstverleners kunnen bepaalde gegevens automatisch verzamelen terwijl u de Dienst bezoekt. Lees het Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies en andere traceertechnologieën die we op de Dienst gebruiken. Tenzij anders toegelaten door de toepasselijke wetgeving, plaatsen we cookies nadat we jouw toestemming gekregen hebben via de cookiebanner of het voorkeurenmenu. Het Cookiebeleid omvat informatie over hoe u deze technologieën kunt uitschakelen. 

Wij en onze dienstverleners kunnen ook automatisch informatie verzamelen en gebruiken, op de volgende manieren:

Via uw browser: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), uw schermresolutie, de naam en versie van uw besturingssysteem en het type en de versie van uw internetbrowser. We kunnen soortgelijke informatie verzamelen, zoals het type van uw toestel en de unieke toestelidentificatie, als u via een mobiel toestel de Dienst gebruikt. We gebruiken deze informatie om te verzekeren dat de Dienst correct functioneert.

IP-adres: Uw IP-adres is een getal dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend. Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en vastgelegd in onze serverlogbestanden telkens als een gebruiker de Dienst bezoekt, samen met de duur van het bezoek en de pagina's die zijn bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardgebruik en wordt door veel online diensten automatisch gedaan. We gebruiken IP-adressen om de gebruiksniveaus van de Dienst te berekenen, om serverproblemen te diagnosticeren en om de Dienst te beheren. We kunnen ook uw locatie bij benadering afleiden uit uw IP-adres.

Apparaatinformatie: We kunnen informatie verzamelen over uw mobiele toestel, zoals een unieke toestelidentificatie, om te begrijpen hoe u gebruikt maakt van de Dienst.

HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN EN DOORZENDEN

We gebruiken en geven de informatie die u aan ons hebt verstrekt door zoals het aan u wordt uitgelegd waar u de gegevens verstrekt. Zie het gedeelte ‘Keuzes en toegang’ hieronder om te weten te komen hoe u kunt kiezen om een bepaald gebruik of doorgifte te weigeren.

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving zullen wij op het moment van de gegevensverzameling uw toestemming vragen voor ons gebruik van uw persoonsgegevens.  We kunnen, waar nodig, ook informatie van of over u gebruiken om een contract uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor onze verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking) of voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen.  We kunnen ons ook baseren op andere rechtsgrondslagen, met name voor:

 • Het aanbieden van de functionaliteiten van de Dienst en het voldoen aan uw verzoeken.
 • om u de functionaliteit van de dienst aan te bieden en u de bijbehorende klantenservice te verlenen;
 • om uw vragen te beantwoorden en aan uw verzoeken te voldoen, zoals het verzenden van documenten waarom u verzoekt of het sturen van e-mailherinneringen;
 • om u belangrijke informatie toe te sturen met betrekking tot onze relatie met u of betreffende de Dienst, of over wijzigingen in onze algemene voorwaarden, beleidsregels en/of andere administratieve informatie.


Wij zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om een wettelijke verplichting na te komen.

 • Het behartigen van onze zakelijke doeleinden.
 • voor gegevensanalyse, bijvoorbeeld om de efficiëntie van de Dienst te verbeteren;
 • voor audits, om te controleren of onze interne processen functioneren zoals bedoeld en te voldoen aan juridische, wettelijke of contractuele vereisten;
 • voor fraude- en beveiligingscontrole, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot het plegen van identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen;
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • voor het aanvullen, verbeteren of wijzigen van onze website of onze producten en diensten;
 • voor het identificeren van trends in het gebruik van de Dienst, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in welke onderdelen van onze Dienst het meest interessant zijn voor gebruikers; en
 • voor het bepalen van de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes, zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers.


Wij zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren, om een wettelijke verplichting na te komen, en/of omdat om onze gerechtvaardigd belangen te behartigen.

 • Analyse van persoonlijke gegevens om gepersonaliseerde diensten aan te bieden.
 • om u beter te begrijpen, zodat we onze interacties met u kunnen personaliseren en u informatie en/of aanbiedingen kunnen verstrekken die zijn afgestemd op uw interesses;
 • om uw voorkeuren beter te begrijpen, zodat we via de Dienst content kunnen leveren die volgens ons relevant en interessant voor u zal zijn.


Wij zullen gepersonaliseerde diensten verlenen met uw toestemming of omdat om onze gerechtvaardige belangen te behartigen.

Wij geven ook informatie die via de Dienst is verzameld door:

 • aan onze filialen voor doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Een lijst van onze filialen is beschikbaar op https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings (klik op de link voor Form 10K, Exhibit 21, onder ‘SEC Filings’). Janssen Pharmaceutica NV is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte Persoonsgegevens;
 • aan onze externe partners met wie wij gezamenlijk een promotie aanbieden;
 • aan onze externe dienstverleners die diensten leveren zoals websitehosting en -beheer, hosting van mobiele toepassingen, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, aanbieden van infrastructuur, IT-diensten, klantenservices, e-mail en directe maildiensten, auditing en andere diensten om hen in staat te stellen diensten te leveren; en
 • zoals toegelaten door de toepasselijke wetgeving, aan een externe partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere afstoting van alle of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (ook in verband met een faillissement of vergelijkbare procedures).

Daarnaast gebruiken en geven we mogelijks uw informatie door voor zover wij dat noodzakelijk of geschikt achten: (a) om te voldoen aan een juridisch proces of de geldende wetgeving, waaronder mogelijk wetten buiten het land waar u woont; (b) om zoals toegelaten door de toepasselijke wetgeving aan verzoeken te voldoen van openbare en overheidsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar u woont; (c) om onze algemene voorwaarden te bekrachtigen; en (d) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van ons, onze filialen, u of anderen te beschermen. We kunnen uw informatie ook gebruiken en doorgeven op andere manieren, nadat wij uw toestemming daartoe gekregen hebben. 

We kunnen informatie die we automatisch verzamelen gebruiken en doorgeven zoals eerder beschreven in het gedeelte ‘Automatische verzameling en gebruik van informatie’.

Waar toegelaten door de toepasselijke wetgeving kunnen we daarnaast informatie die personen niet kan identificeren, gebruiken en doorgeven voor welk doeleinde dan ook. Als we informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is combineren met informatie die wel identificeerbaar is (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie) zullen wij de gecombineerde informatie behandelen als persoonsgegevens zolang als deze gecombineerd is.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij bieden u keuzes met betrekking tot ons gebruik en doorgifte van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt bezwaar maken tegen:

 • Marketingcommunicatie ontvangen van ons: Als u in de toekomst niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de ontvangst ervan door contact met ons op te nemen via janssen@jacbe.jnj.com. Vermeld in uw verzoek aan ons uw naam, geef de vorm(en) van marketingcommunicatie aan die u niet langer wenst te ontvangen en vermeld de adres(sen) waar deze naartoe wordt/worden gestuurd. Als u bijvoorbeeld niet langer marketing-e-mails of directe mail van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven. Vermeld hierbij uw naam en e-mail of postadres. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de ontvangst van marketing-e-mails door de instructies te volgen die in een dergelijk bericht gegeven worden.
 • Herinneringen ontvangen van ons: Als u niet langer medische herinneringen van ons wilt ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de ontvangst ervan door contact met ons op te nemen via janssen@jacbe.jnj.com. Vermeld in uw antwoord aan ons uw naam en e-mailadres of telefoonnummer waarop u de herinneringen van ons ontvangt.
 • Het delen van uw persoonsgegevens met filialen en externe partners: Als u er eerder voor hebt gekozen om marketingcommunicatie te ontvangen van onze filialen of externe partners, kan u bezwaar maken tegen het delen van uw persoonsgegevens met die partijen voor hun direct-marketingdoelen door contact met ons op te nemen via janssen@jacbe.jnj.com. Vermeld in uw antwoord aan ons dat wij niet langer uw persoonsgegevens mogen delen met onze filialen en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden, en vermeld uw naam en e-mailadres.

Wij proberen zo snel als redelijk mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. Wij wijzen u erop dat als u bezwaar maakt zoals hierboven beschreven, wij niet in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwijderen uit de databases van onze filialen waarmee wij reeds uw persoonsgegevens hebben gedeeld (d.w.z. vanaf de datum dat we uw verzoek tot bezwaar hebben verwerkt). We zullen echten redelijke inspanningen leveren om onze filialen op de hoogte te stellen van uw verzoek. Als u ervoor kiest geen marketinggerelateerde berichten meer van ons te ontvangen, kunnen wij u nog wel belangrijke transactionele en administratieve berichten sturen waartegen u geen bezwaar kan maken.

Hoe u inzage kunt krijgen van uw persoonsgegevens, ze kan verbeteren of wissen

Als u uw persoonsgegevens wilt nakijken, verbeteren, bijwerken, wissen of hun verwerking beperken, of als u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wil aanvragen om ze te kunnen doorsturen naar een ander bedrijf (in de mate dat de toepasselijke wetgeving u deze rechten toekent), neemt u contact met ons op via https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en. We zullen uw verzoek zo snel als redelijk mogelijk beantwoorden, en niet later dan een maand na ontvangst. Als omstandigheden een vertraging van ons antwoord veroorzaken, zal u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en een datum ontvangen waarop wij u zullen antwoorden. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE DOORGIFTE

Uw persoonsgegevens kunnen in elk land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben worden opgeslagen en verwerkt. Door onze Dienst te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), kan uw informatie doorgegeven worden naar andere landen dan het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten, waar andere gegevensbeschermingwetten kunnen gelden dan in uw eigen land. Niettemin, gepaste contractuele en andere maatregelen zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen wanneer ze verzonden worden naar onze filialen of derden in andere landen.

Sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden erkend door de Europese Commissie als landen waar een gepast niveau van gegevensbescherming geldt volgens de EER normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor doorgiften vanuit de EER naar landen die naar oordeel van de Europese Commissie niet voldoende bescherming bieden, hebben we verzekerd dat afdoende maatregelen getroffen werden, onder andere door te verzekeren dat de ontvanger gebonden is aan EU standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, om uw persoonsgegevens te beschermen. U kan een kopie van deze maatregelen ontvangen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming zoals uitgelegd in het onderstaande gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

BEVEILIGING

Wij streven ernaar gebruik te maken van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen die ontworpen zijn om de persoonsgegevens in ons bezit te beschermen. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht over het internet noch voor enig gegevensopslagsysteem een 100% veiligheidsgarantie worden geboden. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u meent dat de beveiliging van een account die u bij ons heeft, is aangetast), breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte, in overeenstemming met de onderstaande gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

BEWAARPERIODE

We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zo lang als nodig of toegelaten is voor het doel/de doelen waarvoor ze verkregen werden. De criteria die gebruikt worden om onze bewaarperiodes te bepalen, omvatten: (i) de duur van onze lopende relatie met u en van de Dienst die we u aanbieden; (ii) of er al dan niet een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of bewaring al dan niet raadzaam is wegens onze juridische positie (zoals aangaande toepasselijke verjaringstermijn(en), een rechtszaak of onderzoeken van een toezichthouder).

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Deze Dienst kan links bevatten naar sites van derden. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie en praktijken van derden, inclusief derden die een site of online dienst exploiteren (inclusief, zonder beperking, alle toepassingen) die beschikbaar is via deze Dienst of waarnaar deze Dienst een link bevat. De beschikbaarheid van of het plaatsen van een link naar een dergelijke site of dienst op de Dienst houdt geen aanbeveling in van ons of onze filialen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Janssen Pharmaceutica NV, te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium, is het bedrijf verantwoordelijk voor het verzamelen, het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Neem als u vragen hebt over dit Privacybeleid contact op met ons via janssen@jacbe.jnj.com of schrijf naar het volgende adres:

Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Belgium

+32 14 60 21 11

U kan ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw land of regio, indien van toepassing, via emeaprivacy@its.jnj.com.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDER

U kan een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio. Klik hier voor de contactinformatie van dergelijke autoriteiten. 

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Veranderingen in dit Privacybeleid treden in werking als wij het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Uw gebruik van de Dienst na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We bevelen aan dat u het Privacybeleid regelmatig naleest wanneer u de Dienst bezoekt. Dit beleid werd het laatst bijgewerkt op 27 september 2022.

Privacy Policy

Janssen Pharmaceutica NV cares about your privacy and wants you to be familiar with how we collect, use, and disclose information.  This Privacy Policy describes our practices in connection with information that we or our service providers collect through the website or application (hereinafter the “Service”) operated and controlled by us from which you are accessing this Privacy Policy.  By providing personal information to us or by using the Service, you acknowledge that you have read and understand this Privacy Policy.

USE BY MINORS

The Service is not directed to individuals under the age of 18, and we request that these individuals not provide personal information through the Service. If your child has submitted Personal Information and you would like to request that such Personal Information be removed, please contact us as explained below under Contacting Us.

INFORMATION COLLECTION

We may ask you to submit personal information in order for you to benefit from certain features (such as newsletter subscriptions, tips/pointers, or order processing) or to participate in a particular activity (such as sweepstakes or other promotions).  You will be informed what information is required and what information is optional.

We may combine the information you submit with other information we have collected from you, whether on or offline, including, for example, your purchase history.  We may also combine it with information we receive about you from other Johnson & Johnson affiliates. 

If you submit any personal information relating to another individual to us, you represent that you have the authority to do so and to permit us to use the information in accordance with this Privacy Policy.

SENSITIVE INFORMATION

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information (e.g., Social Security numbers, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, health or medical conditions, sex life or sexual orientation, criminal background, or trade union membership, or biometric or genetic data) on or through the Service or otherwise to us.

AUTOMATIC INFORMATION COLLECTION AND USE

We and our service providers may collect certain information automatically as you navigate around the Service.  Please read the Cookie Policy for detailed information about the cookies and other tracking technologies used on the Service.  Except where allowed by applicable law, we place cookies after having received your consent through the cookie banner or preference center. The Cookie Policy includes information on how you may disable these technologies.

We and our service providers may also automatically collect and use information in the following ways:

Through your browser:  Certain information is collected by most browsers, such as your Media Access Control (MAC) address, computer type (Windows or Mac), screen resolution, operating system name and version, and Internet browser type and version.  We may collect similar information, such as your device type and identifier, if you access the Service through a mobile device.  We use this information to ensure that the Service functions properly.

IP address:  Your IP address is a number that is automatically assigned to your computer by your Internet Service Provider.  An IP address is identified and logged automatically in our server log files whenever a user visits the Service, along with the time of the visit and the pages visited.  Collecting IP addresses is standard practice and is done automatically by many online services.  We use IP addresses for purposes such as calculating Service usage levels, diagnosing server problems, and administering the Service.  We may also derive your approximate location from your IP address.

Device Information:  We may collect information about your mobile device, such as a unique device identifier, to understand how you use the Service. 

HOW WE USE AND DISCLOSE INFORMATION

We use and disclose information you provide to us as described to you at the point of collection.  Please see the section entitled “Choices and Access,” below, to learn how you may opt out of certain of our uses and disclosures.

Where required by applicable law, we will obtain your consent to our use of your personal information at the point of information collection.  We may also use information from or about you as necessary to perform a contract, to comply with a legal obligation (for example, due to our pharmacovigilance obligations), or for our legitimate business interests.  We may also rely on other legal bases, specifically for:

 • Providing the functionality of the Service and fulfilling your requests.
 • to provide the functionality of the Service to you and providing you with related customer service;
 • to respond to your inquiries and fulfill your requests, such as to send you documents you request or email alerts;
 • to send you important information regarding our relationship with you or regarding the Service, changes to our terms, conditions, and policies and/or other administrative information.

We will engage in these activities to manage our contractual relationship with you and/or to comply with a legal obligation.

 • Accomplishing our business purposes.
 • for data analysis, for example, to improve the efficiency of the Service;
 • for audits, to verify that our internal processes function as intended and are compliant with legal, regulatory, or contractual requirements;
 • for fraud and security monitoring purposes, for example, to detect and prevent cyberattacks or attempts to commit identity theft;
 • for developing new products and services;
 • for enhancing, improving or modifying our website or products and services;
 • for identifying Service usage trends, for example, understanding which parts of our Service are of most interest to users; and
 • for determining the effectiveness of our promotional campaigns, so that we can adapt our campaigns to the needs and interests of our users.

We will engage in these activities to manage our contractual relationship with you, to comply with a legal obligation, and/or because we have a legitimate interest.

 • Analysis of Personal Information to provide personalized services.
 • to better understand you, so that we can personalize our interactions with you and provide you with information and/or offers tailored to your interests;
 • to better understand your preferences so that we can deliver content via the Service that we believe will be relevant and interesting to you.

We will provide personalized services either with your consent or because we have a legitimate interest.

We also disclose information collected through the Service:

 • to our affiliates for the purposes described in this Privacy Policy.  A list of our affiliates is available at https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings (click on the link for Form 10K, Exhibit 21, under “SEC Filings”).  Janssen Pharmaceutica NV is the party responsible for the management of the jointlyused Personal Information;
 • to our third party partners with whom we offer a cobranded or comarketed promotion;
 • to our third party service providers who provide services such as website hosting and moderating, mobile application hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, infrastructure provision, IT services, customer service, email and direct mail delivery services, auditing, and other services, in order to enable them to provide services; and
 • as permitted by applicable law, to a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer, or other disposition of all or any portion of our business, assets, or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).

In addition, we may use and disclose your information as we believe to be necessary or appropriate: (a) to comply with legal process or applicable law, which may include laws outside your country of residence; (b) as permitted by applicable law to respond to requests from public and government authorities, which may include authorities outside your country of residence; (c) to enforce our terms and conditions; and (d) to protect our rights, privacy, safety, or property, and/or that of our affiliates, you, or others.  We may also use and disclose your information in other ways after obtaining your consent to do so.

We may use and disclose information we collect automatically as described above, under “Automatic Information Collection and Use.”

In addition, where allowed by applicable law, we may use and disclose information that is not in personally identifiable form for any purpose.  If we combine information that is not in personally identifiable form with information that is identifiable (such as combining your name with your geographical location), we will treat the combined information as personal information as long as it is combined.

CHOICES AND ACCESS

Your choices regarding our use and disclosure of your personal information

We give you choices regarding our use and disclosure of your personal information for marketing purposes.  You may opt out from:

 • Receiving marketing communications from us:  If you no longer want to receive marketing communications from us on a goingforward basis, you may opt out of receiving them by contacting us via janssen@jacbe.jnj.com. In your request to us, please provide your name, identify the form(s) of marketing communications that you no longer wish to receive, and include the address(es) to which it/they are sent.  For example, if you no longer wish to receive marketing emails or direct mail from us, tell us that, and provide your name and email or postal address. In addition, you may opt out of receiving marketing emails from us by following the unsubscribe instructions provided in any such message.
 • Receiving reminders from us:  If you no longer want to receive medical reminders from us on a goingforward basis, you may opt out of receiving them by contacting us via janssen@jacbe.jnj.com. In your response to us, please provide your name and the email address or phone number at which you receive reminders from us.
 • Our sharing of your personal information with affiliates and thirdparty partners:  If you previously opted-in to receiving marketing communications from our affiliates or third party partners, you may opt out of our sharing of your personal information with those parties for their direct marketing purposes on a goingforward basis by contacting us via janssen@jacbe.jnj.com. In your communication to us, please state that we should no longer share your personal information with our affiliates and/or thirdparty partners for their marketing purposes, and include your name and email address.

We will seek to comply with your request(s) as soon as reasonably practicable.  Please note that if you opt out as described above, we will not be able to remove your personal information from the databases of our affiliates with which we have already shared your information (i.e., as of the date that we implement your optout request). However, we will make reasonable efforts to inform our affiliates of your request. Please also note that if you opt out of receiving marketingrelated messages from us, we may still send you important transactional and administrative messages, from which you cannot opt out.

How you can access, change, or delete your personal information

If you would like to review, correct, update, restrict, or delete your personal information, or if you would like to request an electronic copy of your personal information for purposes of transmitting it to another company (to the extent these rights are provided to you by applicable law), please contact us via  janssen@jacbe.jnj.com. We will respond to your request as soon as reasonably practicable and no later than one month after receipt. If circumstances cause any delay in our response, you will be promptly notified and provided a date for our response. 

CROSSBORDER TRANSFER

Your personal information may be stored and processed in any country where we have facilities or service providers, and by using our Service or by providing consent to us (where required by law), your information may be transferred to countries outside of your country of residence, including to the United States, which may provide for different data protection rules than in your country. Nonetheless, appropriate contractual and other measures are in place to protect personal information when it is transferred to our affiliates or third parties in other countries.

Some non-European Economic Area (EEA) countries are recognized by the European Commission as providing an adequate level of data protection according to EEA standards (the full list of these countries is available here.)  For transfers from the EEA to countries not considered adequate by the European Commission, we have ensured that adequate measures are in place, including by ensuring that the recipient is bound by EU Standard Contractual Clauses, to protect your Personal Information.  You may obtain a copy of these measures by contacting our data protection officer in accordance with the “Contacting Us” section below.

SECURITY

We seek to use reasonable organizational, technical, and administrative measures designed to protect personal information under our control.  Unfortunately, no data transmission over the Internet or data storage system can be guaranteed to be 100% secure.  If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you have with us has been compromised), please immediately notify us in accordance with the “Contacting Us” section below.

RETENTION PERIOD

We will retain your personal information for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which it was obtained.  The criteria used to determine our retention periods include:  (i) the length of time we have an ongoing relationship with you and provide the Service to you; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; and (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation, or regulatory investigations).

THIRD PARTY SITES AND SERVICES

This Service may contain links to sites of third parties. This Privacy Policy does not address, and we are not responsible for, the privacy, information, or practices of any third parties, including any third party operating any site or online service (including, without limitation, any application) that is available through this Service or to which this Service contains a link.  The availability of, or inclusion of a link to, any such site or property on the Service does not imply endorsement of it by us or by our affiliates.

CONTACTING US

Janssen Pharmaceutica NV, located at Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium, is the company responsible for collection, use, and disclosure of personal information under this Privacy Policy.

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us via janssen@jacbe.jnj.com (Belgium), or please write to the following address:

Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Belgium

+32 14 60 21 11

You may also contact our data protection officer responsible for your country or region, if applicable, at emeaprivacy@its.jnj.com.

LODGING A COMPLAINT WITH A REGULATOR

You may lodge a complaint with a supervisory authority competent for your country or region. Click here for contact information for such authorities.


UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY

We may change this Privacy Policy.  Any changes to this Privacy Policy will become effective when we post the revised Privacy Policy on the Service.  Your use of the Service following these changes means that you accept the revised Privacy Policy.  We recommend that you regularly review the Privacy Policy when you visit the Service. This policy was last updated on September 27, 2022.